Phân Biệt Đối Xử về Nhà Ở: Hiểu Biết Các Quyền của Quý Vị

Theo luật Nhà Ở Công Bằng của liên bang và tiểu bang, các hành động sau đây của bất cứ cá nhân nào liên quan đến nhà ở, bao gồm chủ sở hữu, người quản lý bất động sản và nhân viên, đại lý bất động sản, Hiệp Hội Chủ Sở Hữu Nhà Ở (HOA), nơi tạm trú, ngân hàng và các công viên nhà di động sẽ bị coi là bất hợp pháp:

 • từ chối cho thuê hoặc bán nhà
 • tính tiền thuê hoặc tiền đặt cọc cao hơn
 • hướng mọi người tới hoặc tránh nhà ở trong mộtsố khu phố hoặc các phần của tòa nhà
 • đuổi người thuê nhà
 • áp dụng quy tắc hoặc các tiêu chí khác nhau, hoặc đối xử với mọi người theo cách khác nhau
 • quấy rối hoặc đe dọa người đi tìm nhà, bạn bè vàcác thành viên gia đình của họ

BỞI một trong những đặc điểm được bảo vệ sau đây:

 • Khuyết Tật
 • Tình Trạng Gia Đình (Gia đình có trẻ em dưới 18 tuổi.)
 • Tôn Giáo
 • Giới Tính
 • Chủng Tộc
 • Màu Da
 • Nguồn Gốc Quốc Gia
 • Tổ Tiên
 • Khuynh Hướng Tình Dục
 • Bảng Dạng & Biểu Hiện Giới
 • Tình Trạng Hôn Nhân
 • Nguồn Thu Nhập
 • Tuổi Tác

…hoặc bởi bất kỳ đặc điểm tùy ý nào không liên quan đến khả năng trở thành người thuê nhà tốt hoặc đủ điều kiện tài chính để mua nhà của một cá nhân.

Trường hợp nhà cung cấp nhà ở của quý vị trừng phạt quý vị khi quý vị khiếu nại về tình trạng phân biệt đối xử hoặc nói chuyện với cơ quan Nhà Ở Công Bằng như Project Sentinel cũng bất hợp pháp.

Project Sentinel Có Thể Giúp Đỡ

Project Sentinel là cơ quan Nhà Ở Công Bằng phi lợi nhuận, cung cấp dịch vụ giáo dục và tư vấn cho các thành viên cộng đồng, nhà cung cấp nhà ở và người thuê nhà về luật Nhà Ở Công Bằng. Chúng tôi cũng điều tra các khiếu nại và biện hộ cho những người đã bị phân biệt đối xử về nhà ở.

Khi quý vị gọi điện đến Project Sentinel, quý vị sẽ được trao đổi với nhân viên về vấn đề nhà ở của quý vị và được tư vấn về các quyền của mình theo luật Nhà Ở Công Bằng. Nếu quý vị là người thuê nhà, chúng tôi có thể:

 • điều tra khiếu nại của quý vị
 • hướng dẫn cho chủ sở hữu hoặc người quản lý về nghĩa vụ pháp lý của họ
 • thay mặt quý vị để đàm phán với chủ sở hữu hoặc người quản lý bất động sản
 • giúp quý vị nộp đơn khiếu nại đến cơ quan thi hành pháp luật của tiểu bang hoặc liên bang
 • biện hộ cho quý vị trong quy trình khiếu nại
 • giới thiệu quý vị đến luật sư miễn phí về Nhà Ở Công Bằng để quý vị được trợ giúppháp lý thêm

Các dịch vụ của chúng tôi miễn phí và có sẵn bất kể tình trạng thu nhập hoặc nhập cư của quý vị như thế nào.

Liên lạc với Project Sentinel để được giúp đỡ!
Số Điện Thoại Miễn Phí: (888) 324-7468
TTY: 711

Tài nguyên

This site complies with the applicable regulations under Section 508 of the federal Rehabilitation Act.
For further information email: info@housing.org or call 888-324-7468. TTY 7-1-1.